Không phê vì quá phê.. Anh Cường chuyến này chắc bội thu rồi đây.. xô hàng nhiều nhiều cho bà con thưởng lãm với anh Cường ơi..
Thèm quá...