Hic..bác cứ làm anh em thèm nhỏ dãi thế này,tiếp đi bác, công viên ở Úc đẹp thật..TFS!