Cơm nguội hả đại ca? em thấy sắc xám còn hơi nhiều :)