Em đã hiểu vì sao topic mới của em bị xóa, em cảm ơn nhiều ạ.