Mình vừa lập thread bán 16-35 f2.8 và flash 580ex thì bị xóa.

Hình ảnh thật, thông tin đầy đủ. Mình tham gia vnphoto từ 3/2013. Mình k post bài thảo luận vì chỉ xem và học hỏi.

Mình có nhu cầu...