ý của Mod Nikonian2006 là bạn thêm nhận xét vào cuối bài viết (thêm câu "Nhận xét: Xấu") chứ không phải sửa trên tiêu đề. Tiêu đề để như cũ là đúng rồi.