Vs mình, mua cái gì đáng cho đáng. ko bao giờ mua mấy chỗ tào lao. Tiền mình làm mình xót, tiếc vài đồng để mang cục nợ thì chả khác nào mang gông đeo cổ.

Mong các bạn đi vào con đường này, ko tin...