Ôi trời, nhìn lại việc của mình và VIC thì mình thấy mình còn may mắn hơn bác chủ xíu... Cùng là người gặp nạn xin Chia buôn với bác chủ, bác nên vào Facebook search hội Nikon, Canon là ra hàng đống...