làm ăn mà lừa đảo thì không lâu dài được, và sau này liệu có thành công được không. Không có đạo đức nghề nghiệp thì không thể nào có những khách hàng tốt, trung thành với mình.