Cái tay nắm xe đạp trong hình Yên Selle Anatomica Titanico X Vintage Leather đẹp quá, cho mình hỏi anh apham có biết chổ bán không
Cám ơn.