Tìm kiếm:

Type: Posts; User: Hafoto Training

Trang 1 / 4 1 2 3 4

Tìm kiếm: Search took 0.08 seconds; generated 46 minute(s) ago.

 1. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Nguyễn Trường An - 1748 - NA Chân Dung - [CK]...

  Nguyễn Trường An - 1748 - NA Chân Dung - [CK] (HP2 -> HP3)
 2. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Cập nhật bạn Trí Cường đăng ký thêm lớp Nhiếp Ảnh...

  Cập nhật bạn Trí Cường đăng ký thêm lớp Nhiếp Ảnh Chân Dung :canadian:

  Ong Trí Cường – 1759 – NA Cơ Bản, NA Chân Dung – [CK]
 3. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Lê Minh Tiến - 1764 - NA Chân Dung - [CK]

  Lê Minh Tiến - 1764 - NA Chân Dung - [CK]
 4. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Phạm Phan Khang - 1763 - NA Cơ Bản, HK Cơ Bản, NA...

  Phạm Phan Khang - 1763 - NA Cơ Bản, HK Cơ Bản, NA Chân Dung - [CK] (-200)
 5. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Cập nhật bạn Hữu Trọng đã chuyển khoản học phí...

  Cập nhật bạn Hữu Trọng đã chuyển khoản học phí :canadian:

  Lê Hữu Trọng - 1762 - NA Cơ Bản - [CK]
 6. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Lê Hữu Trọng - NA Cơ Bản

  Lê Hữu Trọng - NA Cơ Bản
 7. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Dư Minh Tòng – 1761 – NA Cơ Bản – [CK]

  Dư Minh Tòng – 1761 – NA Cơ Bản – [CK]
 8. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Shy Cẩm Nguyên – 1740 – NA Chân Dung – [CK]

  Shy Cẩm Nguyên – 1740 – NA Chân Dung – [CK]
 9. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Nguyễn Thanh Phương – 1760 – NA Cơ Bản – [CK]

  Nguyễn Thanh Phương – 1760 – NA Cơ Bản – [CK]
 10. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Ong Trí Cường – 1759 – NA Cơ Bản – [CK]

  Ong Trí Cường – 1759 – NA Cơ Bản – [CK]
 11. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Huỳnh Văn Dương Hòa – 1758 – NA Cơ Bản – [CK]

  Huỳnh Văn Dương Hòa – 1758 – NA Cơ Bản – [CK]
 12. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: HAFOTOPLUS 3 ...

  HAFOTOPLUS 3

  https://c1.staticflickr.com/1/854/26694268187_2417035f95_c.jpg

  Giới Thiệu: Đây là đợt Workshop Series được tổ chức vào những buổi cuối tuần để giúp các học viên có nhu cầu học liên...
 13. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: HAFOTOPLUS 2 ...

  HAFOTOPLUS 2

  https://c1.staticflickr.com/5/4758/40608107541_8b7523b0fa_c.jpg

  DANH SÁCH HỌC VIÊN

  NHIẾP ẢNH CHÂN DUNG
  4 buổi | 1.500.000 | Bắt đầu Thứ Sáu 16/3/2018

  Nguyễn Trần Huy - 1736...
 14. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Cập nhật bạn Phan Thắng đăng ký thêm lớp...

  Cập nhật bạn Phan Thắng đăng ký thêm lớp Speedlight :canadian:

  Phan Thắng - 1721 - Chân Dung, Studio, Speedlight – [TA] (K76.P1 -> HP2.ChânDung)
 15. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Cập nhật chị Xuân Lan đã đóng học phí lớp...

  Cập nhật chị Xuân Lan đã đóng học phí lớp Speedlight :canadian:

  Trần Xuân Lan - 1747 - Chân Dung, Studio, Speedlight - [CK.TA]
 16. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Cập nhật chị Xuân Lan đăng ký thêm lớp Speedlight...

  Cập nhật chị Xuân Lan đăng ký thêm lớp Speedlight :canadian:

  Trần Xuân Lan - 1747 - Chân Dung, Studio, Speedlight - [CK] (+1500)
 17. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Cập nhật bạn Trần Huy đăng ký thêm lớp Speedlight...

  Cập nhật bạn Trần Huy đăng ký thêm lớp Speedlight :canadian:

  Nguyễn Trần Huy - 1736 - Chân Dung, Speedlight - [VP.CK]
 18. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: HAFOTO WORKSHOP FROM SHOOTING TO RETOUCHING...

  HAFOTO WORKSHOP
  FROM SHOOTING TO RETOUCHING (3/2018)

  Hình ảnh buổi workshop của Hafoto Training, ở chương trình Chấm giải công khai Alpha Photo Contest, do Tinhte.vn tổ chức tại Dreamplex vào...
 19. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Nguyễn Uy Nghiêm - 1757 - Retouching - [CK]

  Nguyễn Uy Nghiêm - 1757 - Retouching - [CK]
 20. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Update bạn Trọng Đức đăng ký thêm lớp Speedlight...

  Update bạn Trọng Đức đăng ký thêm lớp Speedlight :canadian:

  Phạm Trọng Đức - 1737 - Chân Dung, Retouching, Studio, Speedlight - [CK.TA]
 21. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Nguyễn Văn Tý - 1712 - Studio - [TA]

  Nguyễn Văn Tý - 1712 - Studio - [TA]
 22. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Võ Tuấn - 1756 - Studio - [CK]

  Võ Tuấn - 1756 - Studio - [CK]
 23. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Nguyễn Huyền Phi - 0314 - Retouching - [TA]

  Nguyễn Huyền Phi - 0314 - Retouching - [TA]
 24. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: Nguyễn Huyền Phi - 0314 - Retouching

  Nguyễn Huyền Phi - 0314 - Retouching
 25. Trả lời
  5,489
  Lần xem
  658,815

  Chú ý: HAFOTO GROUP [104] OFF-CAMERA FLASH (11/2017) ...

  HAFOTO GROUP
  [104] OFF-CAMERA FLASH (11/2017)

  Hình ảnh do học viên Hafoto Training thực hiện
  Xem thêm: flickr.com/photos/hafototraining/albums
  ...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 100
Trang 1 / 4 1 2 3 4