Em sống bằng nghề ảnh. Duy nhất chỉ có 1 nghề ảnh mà thôi.
ngày nào cũng theo vnphoto.net để phát triễn thêm nghề nghiệp. ít cũng 2-3 giờ.ngoài trừ đi về quê ko có máy VT để xem.
Tuổi: 29T.quê ở...