Theo em thì 8 tháng là khoảng thời gian rất ngắn để khảo sát lại. Vì 8 tháng cày như trâu cũng đâu được bao nhiêu tiền, để mà bán Canon mua Nikon hay ngược lại, vậy kết quả sẽ không sai khác nhiều. :D