Áng trên vịnh HLong (pns canon ixy 1000)

http://i326.photobucket.com/albums/k407/ViFiMan/3-7.jpg

http://i326.photobucket.com/albums/k407/ViFiMan/1-6.jpg