Súng ống các anh chị pro ghê, thật là ngưỡng mộ. :drool: