Mình cũng thích cái này, xin cho góp với bạn mấy tấm chụp cũng lâu rồi.

Nắng sớm.(400D+EFS 17-85)
http://farm4.static.flickr.com/3613/3332497977_4aa4f7c673_b.jpg

Bình minh.(400D+EFS 18-55)...