bác Duymy có vài tấm chân dung đẹp quá,bác có thể pót thêm vài tấm kiểu chân dung cho em học hỏi dc ko ah