em đang là sv ĐH Điện Lực, mới tập tọe đi chụp đc 1 tg ngắn :D