Cứu em với các bác ơi,em đưa được ảnh lên Thư viện ảnh rồi mà không đưa sang Forum được.