Tìm kiếm:

Type: Posts; User: Metal_Fx3

Trang 1 / 2 1 2

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

 1. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  Nhìn hấp dẫn quá. Hôm nào cafe cho cháu mượn...

  Nhìn hấp dẫn quá. Hôm nào cafe cho cháu mượn nghịch tý nhé!
 2. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  Chú Tiến bán XM, XA up lên XE rồi à? Lens gì thế...

  Chú Tiến bán XM, XA up lên XE rồi à? Lens gì thế chú, tò mò quá.
 3. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  https://farm4.staticflickr.com/3944/15672701665_91...

  https://farm4.staticflickr.com/3944/15672701665_91738fb407_c.jpg
  L9310389 by WindLX5, on Flickr

  https://farm8.staticflickr.com/7472/15487880760_0ac91fdab2_c.jpg
  L9310392 by WindLX5, on...
 4. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  Phú Quốc đơn sơ, hoang vu mà thật đẹp. Cảm ơn chú...

  Phú Quốc đơn sơ, hoang vu mà thật đẹp. Cảm ơn chú T. đã chia sẻ ảnh.

  -------

  Ốc bươu vàng quê em:

  https://farm4.staticflickr.com/3940/15486814539_d60311bf80_z.jpg
  L9310383 by WindLX5, on...
 5. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  https://farm4.staticflickr.com/3956/15664554071_7e...

  https://farm4.staticflickr.com/3956/15664554071_7e594ff867_c.jpg
  L9310359 by WindLX5, on Flickr
 6. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  https://farm6.staticflickr.com/5609/15577616316_f3...

  https://farm6.staticflickr.com/5609/15577616316_f30cd15009_z.jpg
  L9310284 by Metal_fx3, on Flickr
 7. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  https://farm4.staticflickr.com/3938/14980551414_93...

  https://farm4.staticflickr.com/3938/14980551414_93b7dcf9b0_c.jpg
  L9310274 by Metal_fx3, on Flickr
 8. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  https://farm6.staticflickr.com/5607/15560943806_91...

  https://farm6.staticflickr.com/5607/15560943806_91fd22de6f_c.jpg
  L9310266 by Metal_fx3, on Flickr
 9. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  https://farm6.staticflickr.com/5597/15242895728_d5...

  https://farm6.staticflickr.com/5597/15242895728_d5c2ba94bd_c.jpg
  L9310182 by Metal_fx3, on Flickr
 10. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  Phơi indoor: ...

  Phơi indoor:

  https://farm4.staticflickr.com/3951/15301485447_057481ec67_c.jpg
  L9310244 by Metal_fx3, on Flickr
 11. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  Blend chút: ...

  Blend chút:

  https://farm4.staticflickr.com/3952/15476420621_eae4b7d5ba_c.jpg
  L9310124 by Metal_fx3, on Flickr
 12. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  Màu sắc ưng ý: ...

  Màu sắc ưng ý:

  https://farm4.staticflickr.com/3942/15292678149_1d6419db83_c.jpg
  L9310054 by Metal_fx3, on Flickr
 13. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  https://farm3.staticflickr.com/2950/15445195921_79...

  https://farm3.staticflickr.com/2950/15445195921_7955e906e0_z.jpg
  L9310296 by Metal_fx3, on Flickr
 14. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  https://farm3.staticflickr.com/2946/15460141495_e2...

  https://farm3.staticflickr.com/2946/15460141495_e2d9bbb5a4_c.jpg
  L9310288 by Metal_fx3, on Flickr
 15. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  https://farm4.staticflickr.com/3928/15251649340_9d...

  https://farm4.staticflickr.com/3928/15251649340_9d3a5d3551_c.jpg
  L9310194 by Metal_fx3, on Flickr
 16. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  https://farm4.staticflickr.com/3930/15437968312_ee...

  https://farm4.staticflickr.com/3930/15437968312_ee3336c157_c.jpg
  L9310247 by Metal_fx3, on Flickr
 17. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  https://farm4.staticflickr.com/3930/15251550349_86...

  https://farm4.staticflickr.com/3930/15251550349_86d8556c81_c.jpg
  L9310232 by Metal_fx3, on Flickr
 18. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  https://farm3.staticflickr.com/2948/15429133942_db...

  https://farm3.staticflickr.com/2948/15429133942_db66b23b4d_c.jpg
  L9310189 by Metal_fx3, on Flickr
 19. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  https://farm4.staticflickr.com/3927/15242935197_b5...

  https://farm4.staticflickr.com/3927/15242935197_b5e6eaccb7_c.jpg
  L9310183 by Metal_fx3, on Flickr
 20. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  X1 chụp chân dung: ...

  X1 chụp chân dung:

  https://farm4.staticflickr.com/3931/15242762849_51d8f3dbd9_c.jpg
  L9310190 by Metal_fx3, on Flickr
 21. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  https://farm3.staticflickr.com/2945/15418383142_78...

  https://farm3.staticflickr.com/2945/15418383142_78fb4930e4_c.jpg
  L9310230 by Metal_fx3, on Flickr
 22. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  Jpeg nét đã thiệt ...

  Jpeg nét đã thiệt

  https://farm4.staticflickr.com/3929/15415562881_5fde755cd3_c.jpg
  L9310223 by Metal_fx3, on Flickr
 23. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  Thì ra viền trắng là do vậy. Cảm ơn chú đã chỉ...

  Thì ra viền trắng là do vậy. Cảm ơn chú đã chỉ điểm.


  https://farm4.staticflickr.com/3929/15224518557_9fb10bf451_c.jpg
  L9310167 by Metal_fx3, on Flickr
 24. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  Cháu không tăng sharpen ạ. Thuật toàn xử lý jpeg...

  Cháu không tăng sharpen ạ. Thuật toàn xử lý jpeg của Leica X1 tăng sharp lên nhiều. Chú có thể chụp 1 ảnh vừa raw+jpeg rồi so sánh. Còn vụ viền trắng cháu cũng không rành do sao mà bị. Chắc từ giờ...
 25. Trả lời
  201
  Lần xem
  63,711

  https://farm4.staticflickr.com/3929/15411064995_13...

  https://farm4.staticflickr.com/3929/15411064995_1305fe8c32_c.jpg
  L9310160 by Metal_fx3, on Flickr
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 50
Trang 1 / 2 1 2