Máy ảnh Leica thì nổi tiếng xưa nay rồi, ảnh trong vắt.