wồw, m' tấm thớt chụp đẹp ghê, h nào ít th' ng ta xài leica lắm (hoặc là có mà k biết) :D
thêm xíu hậu kì nữa chắc m' tấm của thớt lung linh luôn (y)