Mình muốn học rửa ảnh, có ai biết thầy nào nhận dạy không ạ? Cảm ơn nhiều