Học được, nhưng không chụp được :gathering

Man! Hôm nay làm cái giống gì mà spam dữ vậy hông biết :lol: