Nhờ các ACE trong 4r tư vấn giúp em, em làm bên điện thoại di động, nhưng thời buổi khó khăn tiệm đtdđ mọc lên như nấm, thị phần chia ra nhiều mảnh đói le lưỡi hết, nên em định kinh doanh kết hợp....