Em xem topic ni từ khi mới được bắt đầu và cũng đã xem qua các clip. Mình rất hoan nghênh bác chủ topic đã đề xuất cho một hướng đi mới cần được nghiên cứu. Tuy nhiên, mình mạo muội có một sô nhận...