2. Bác muốn chụp LF mà thiếu kinh phí (như em) thì nên chụp đen trắng. Chụp màu tráng rất cầu kì phức tạp. Ví dụ Velvia 50 thì tráng bằng E6, đòi hỏi giữ nhiệt độ ổn định hơn tráng đen trắng. Cứ tập...