về giai điệu thì em nghĩ là đúng như anh Linh nói nhưng mà bài hát Chiều Cuối Năm đó thì hợp với tâm trạng của anh Khangnhien hơn , em nghe xong cũng muốn chạy về nhà ngay mà :)