Đây ko còn là phim ảnh nữa,mà tác giả mượn phim ảnh để diễn tả nỗi lòng.1 cảm xúc có thật.Trong nhiều tác phẩm,tác giả phải ép mình vào nhân vật để tìm cảm xúc.
Mình xin kể 1 câu chuyện về nhạc sĩ...