Em thấy tư duy về ảnh bộ như thế là rất tốt, có cảm xúc (điều quan trọng nhất), tuy nhiên ảnh hơi nhiều và thiếu các cao trào. Một sự khởi đầu ấn tượng, chúc khangnhien có nhiều bộ tốt hơn trong năm...