@MyTam: Sau khi in được ảnh đẹp, bạn tặng mình bản in bạch kim chưa đạt nhé :d
Em cũng đang mong câu trả lời của anh Trí.