Đọc qua bài này, tự hỏi là vậy có những lens nào tối ưu cho dòng crop 1.6x ko nhỉ :D