e mới dùng d7200, khi ấn chỉnh iso hay wb thì màn hình chính luôn sáng, làm sao để tắt màn chính và tập trung chỉnh trên màn hình phụ thôi ạ?