cái phương án 2 này đúng roài đấy bác!!!!!!!!!!!!!!!!!@@