đúng đó bác ạ, thế nên e mới quết tâm kí ài chữ dưới ạ