Chịu khó lang thang các topic trong Vnphoto nè, rồi lựa chọn lấy 1 cái vừa tầm $ và bắt đầu con đường đau khổ ... mà bạn o đâu thế nhỉ ?