Nếu ở HN thì bác lên cung VHHN Việt Xô để học, ko cần mua máy vội đâu, có thể mượn tạm máy film của thầy tập trước, khi biết rồi mua máy cũng được :)
Ngoài ra nên tự mang sách về đọc nhiều, sau khi...