Mua máy trong vừa tầm khả năng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng :D