Tôi cũng giống như bác chủ topic.Tuy nhiên tuổi hơi nhiều ( ~ 50 ) nên cũng ngại học. Gần đây tôi hay xem trên Vnphoto và thấy cũng hay và muốn chụp ảnh cho nhu cầu gia đình, du lịch.Các bác trên có...