ở saigon thì bác đến Hội nhiếp ảnh TPHCM trên đường Sương Nguyệt Ánh đăng kí. máy móc bạn khoan mua vội, cứ học rồi hỏi các thầy sẽ tư vấn.

tự mò cũng có cái vui tuy nhiên sẽ mất nhiều thời gian,...