thì im lặng và đọc thật nhiều, đọc xong thì mua 1 cái máy, vừa chụp vừa học.