Nếu bạn có kiến thức về quang học, điện tử thì có thể tự học trên mạng. Còn máy thì nên DSLR để có thể chỉnh tay được