Ảnh vậy mà không nét hả bác nguoiduathu, chắc bác phải coi lại cái màn hình của bác.