Pentax K-S2 này không tệ, nhưng cũng không có gì nổi trội hơn các máy khác mà bác chủ đem ra so sánh!
Phần ảnh minh họa lấy nét nhanh, môi trường thiếu sáng thì không thấy ấn tượng (ảnh chẳng nét...