có lẽ vì màu sắc nhàn nhạt, hơi thiếu sức sống, em cũng không khoái những tấm chụp chân dung và phong cảnh như bác zorrotran

nếu cùng xem bài review con Samsung NX3000 đợt trước của bác và con Pen...