Quá là tuyệt vời luôn. Nadal là thần tượng của em. Tuyệt vời cả chất ảnh và cảm xúc luôn