http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=141261&highlight=
Topic này của mình đăng từ 19/10, vừa edit lại mà cũng không thấy nổi lên. Đang muốn fix giá bán mà như vậy bất tiện quá.
Bác anpham...