model của bác dễ thương quá. nhưng tấm cuối hình như đôi cánh làm chưa thật lắm và có khói ảo quá. hihi