mình thấy bạn đang trú mưa và chụp ảnh ngay lúc đó và bức ảnh hơi đơn sơ :goodluck: