kiểu chụp vẽ ánh sáng và phơi sáng dài phải không bác ??